poza mare

M200 (Teius - Cugir - Deva)

15,00 

Descriere

Necesită / Requires the following assets:

Material Rulant gratis disponibil pe site / Free rolling stock available on site:
ROMANIAN ASSETS PACK : DOWNLOAD
LDH18 PACK : BUY
060DA PACK #1 : BUY
060DA PACK #2 : BUY
060DA FREIGHT PACK: BUY
060-EA PACK:
BUY
Vagoane Ks: 
BUY
Vagoane G: 
BUY
Vagoane Eacs:
BUY
Vagoane Laaers:
BUY
Vagoane Zas/Zaes:
BUY
Vagoane Pafawag(Bonanza):
BUY
RSSLO Desiro VT642:
BUY
Romanian Desiro Pack:
DOWNLOAD
Steam Locomotive DB BR
18:
BUY
CFR Pacific 231.000:
DOWNLOAD

 

RO:

Trecând aproape un an de la debutul acestui proiect, ne bucurăm să prezentăm, întocmai cu ocazia Crăciunului, noua extensie a rutei Teiuș-Alba Iulia-Cugir, care de astăzi se va redenumi ruta Teiuș-Cugir-Deva. Extensia Șibot-Deva constă în 38 de km de linie modernizată, printre care găsim și nodul feroviar din Simeria, care în realitate este încă în plin șantier. Prezentarea ei în simulator a avut la bază planul proiectului real, dar pe măsură ce lucrările vor avansa, vom reveni cu update-uri acolo unde este nevoie. Celor 38 de km li se mai adaugă și aproximativ 3-5 km de linie prin intermediul gării din Simeria Triaj (a cărui triaj este dezafectat). Totodată, Simeria dispune de un depou activ (CFR Marfă), de REVA, de remiză, cât și de buclă; toate acestea fiind funcționale. Alte aspecte caracteristice ale noii extensii constau în tunelul modern din Turdaș (unic până acum pe rutele românești din acest simulator), cetatea Devei (cu o telecabină funcțională), aerodromul din Săulești, indicatorul din Aurel Vlaicu, halte și gări modernizate (fidele realității) și o linie care permite viteza de 140 km/h (posibil 160 km/h în viitor, în funcție de livretele din realitate).

Astfel, stațiile Aurel Vlaicu, Geoagiu, Orăștie, Pricaz, Turdaș, Simeria Veche, Simeria Triaj, Simeria și Deva oferă rutei un total de aproximativ 100 de km. Menționăm că halta Săulești este în proces de dezafectare, motiv pentru care nu a fost introdusă în rută.

Ruta vine cu un pachet de nouă scenarii, dintre care trei sunt scenarii care au beneficiat de o continuare din vechea extensie (ex. Teiuș-Șibot a devenit Teiuș-Simeria). Câteva dintre ele beneficiază de sunete în gară, sau chiar de o pornire din mers (IR 1835). De asemenea, avem și o serie de scenarii quick drive simple, care să permită traversarea rutei din cât mai multe puncte posibile. Ca întotdeauna, suntem deschiși la feedback, atât privind scenariile, cât și ruta în sine.

Viitorul rutei constă într-un revamp complet al infrastructurii de pe cea mai veche parte a rutei, și anume a Teiuș-Alba Iulia. Acesta a fost amânat până în prezent pentru a încerca să ajungem cât mai repede la Deva. De asemenea, vom reveni asupra unor curbe/macazuri de pe întreg cuprinsul rutei. Toate acestea vor fi acompaniate ulterior de următoarea extensie: Teiuș-Blaj-Copșa Mică. Acest lucru va permite unirea parțială cu Valea Oltului (prin intermediul unei gări comune in Copșa Mică). Astfel, în viitor vom putea parcurge traseul Pitești-Deva în două sesiuni separate.

Menționăm că cei care au donat sau care au participat activ cu informații esențiale pentru realizarea rutei vor primi un voucher de gratuitate/reducere, după caz. Vă mulțumim vouă, cât și întregii comunități pentru încrederea și sprijinul constant!

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

EN:

We are pleased to present, just after approximately one year since the beginning of this project, and with the occasion of the coming Christmas, the new extension of the Teiuș-Alba Iulia-Cugir route, which from now on will be known as the Teiuș-Cugir-Deva route. The Șibot-Deva extension consists of 38 modernized kilometers, from which we could also find the railway node of Simeria (which is in modernization works right now in real life). Our interpretation of it in the simulator reflects the real project plans, but as the works will go on, we will continue to update the station where it’s needed. The 38 kilometers are also joined by approximately 3-5 kilometers thanks to the Simeria Triaj station (its sorting station being disabled, just like in real life). At the same time, Simeria has the CFR Marfă (Freight) depot, REVA and an engine shed, all of which are functioning in-game. Also, to name some other characteristics of the route, we will mention the modernized tunnel of Turdaș (which so far is unique on the Romanian routes in the simulator), the Săulești aerodrome, Deva Citadel (with a functioning gondola), the Aurel Vlaicu road sign, modernized stations and a line which permits the speed of 140 km/h (possibly with 160 km/h in the future).

In other words, the Aurel Vlaicu, Geoagiu, Orăștie, Pricaz, Turdaș, Simeria Veche, Simeria Triaj, Simeria and Deva are bringing us near to the 100 kilometers mark. It’s worth mentioning that the Săulești station is currently being removed, which is why it wasn’t introduced into the route.

The route comes with a pack of nine scenarios, of which three are scenarios that were continued from the previous extension (eg. Teiuș-Șibot became Teiuș-Simeria). Some of the scenarios include sounds in the stations, or even a startup point while moving (IR 1835). Also, the route has a series of basic quick drive scenarios which allows you to journey from as much starting points as possible. As always, we are keen to receive your feedback, regardless of it being for scenarios or for the route itself.

The future of the route consists in a huge revamp of the infrastructure of the oldest part of the route; Teiuș-Alba Iulia. That problem was delayed so far for the reason of us wanting to reach Deva as soon as possible. Also, we will revisit some curves and junctions on the whole route. All of these will be followed by the next extension, which it will be Teiuș-Blaj-Copșa Mică. This will allow the partial unification of the route with Valea Oltului (with a shared station in Copșa Mică). If all goes to plan, we will be able to journey all the way from Pitești to Deva, în two separate sessions.

It’s worth mentioning that the people who donated, or the ones that actively helped us with essential information for the realization of this route will be rewarded with vouchers for this extension. We thank you, and we thank the whole community for the continued trust and support!

Additional information

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “M200 (Teius – Cugir – Deva)”

Urmărește-ne

Contul meu

Mulțumim pentru interesul dumneavoastră!

Mesajul a fost primit cu succes. Vom raspunde in cel mai scurt timp!